İdari para cezalarına yüzde 25 indirim uygulanacak

Kabahatler Kanunu’nun idari para cezalarıyla ilgili hükümlerinin uygulanmasına açıklık getiren Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

Buna göre bir alacak, varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması ve ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması durumunda kesinleşecek. İdari para cezaları için kesinleşme; idari yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulmaması, kanun yoluna başvurulduğu hallerde ise yargılama aşamalarının son bulmasıyla gerçekleşecek.

Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları bunların bütçelerine gelir kaydedilecek. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları tarafından verilenler özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli , I, II ve III sayılı listede yer alan kamu idareleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının verdiği cezaların gelirleri de yine genel bütçeye kaydedilecek.

Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilecek. Süresi içinde ödenen cezalara yüzde 25 indirim uygulanacak.

ZAMANAŞIMI 3-7 YIL

İdari para cezaları için zamanaşımı, tutarına göre kademeli olarak uygulanacak. Buna göre 10 bin liradan az cezalar için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin arasında olanlar için 4 yıl, 20 bin-50 bin arasında olanlar için 5 yıl, 50 bin liranın üzerinde olanlar için ise 7 yıl olacak. İdari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde, cezanın tahsilinden vaz geçilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir