Üniversitelerin raporları itirafname gibi: Ödenek yetersiz personel eksik

Üniversitelerin 2021 Yılı faaliyet raporları acı durumu bir kez daha ortaya koydu. Üniversitelerin çoğunluğu ödenek yetersizliğinden şikâyet ederken birçoğunda akademik ve idari personel yetersiz.

EĞİTİM 13.03.2022 07:13

Üniversitelerin raporları itirafname gibi: Ödenek yetersiz personel eksik

Abone Ol google-news

Mustafa KÖMÜŞ

Üniversiteler 28 Şubat’ta 2021 Yılı faaliyet raporlarını açıkladı. Raporlar adeta üniversitelerin itirafnamesi oldu. Birçok üniversite raporlarda eksikliklerini ve kısıtlarını açıkladı.

Üniversitelerin hemen hemen tamamı artan kontenjanlardan şikayet ederken öğrenci başına düşen akademisyen sayısının fazla olduğunu belirtiyor. Mali olanaklardan ve ödenek yetersizliğinden de dem vuran üniversiteler nitelikli personel ihtiyaçları olduğunu da dile getiriyor.

Bazı üniversitelerin faaliyet raporlarında yer verdiği zayıflıklar şöyle:

Ankara Üniversitesi:

Eğitim materyallerinin yeterince güncel olmaması
Köklü fakültelerde derslikler ve uygulama laboratuvarlarının sayısının yeterli olmaması
Etki değeri yüksek dergilerde yapılan nitelikli yayın ve atıf sayılarının istenen seviyede olmaması
İki ayrı yerleşkede, her biri tam teşekküllü olmayan hastanelerde sağlık hizmetinin veriliyor olması
Şehir merkezi dışındaki yerleşkelerde merkeze uzaklık nedeniyle sosyal faaliyetlere katılımın düşüklüğü
Kongre ve Kültür Merkezinin olmayışı
Teknik ve idari personelin yeterli sayıda olmayışı ve tecrübeli nitelikli personel azlığı Uluslararası platformdaki görünürlüğün az olması

Ege Üniversitesi:

Öğretim üye sayısının yetersiz olması
Bina altyapı yetersizliği, derslik, araştırma ve öğrenci laboratuvarlarının donanım eksikliklerinin bulunması
Öğrencilerin mesleğe geçiş aşamasında staj imkânlarının sınırlı olması
Yüksek lisans ve doktora projelerine ayrılan bütçenin yetersiz olması
Birimlere ait bütçenin gereksinimleri karşılamada yetersiz olması
Öğretim elemanlarının üzerlerindeki bürokratik-idari ve akademik ders yüklerinden dolayı araştırma süreçlerinin sekteye uğraması
Öğretim elemanı kadrolarının yetersiz olması
Uluslararası araştırma projelerinin istenen düzeyde olmaması
Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı için yeterli destek sağlanamaması
Bazı binalarda altyapı yetersizliğinin; araştırma ve öğrenci laboratuvarlarında ise donanım eksikliklerinin bulunması

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi:

Ulusal ve uluslararası projelerin sayıca az olması
İndeksli yayın sayısının azlığı
Yeterli sayıda lojman bulunmaması
Kontenjanların sürekli artması sonucu derslik ihtiyacı
Hızla artan öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması
Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması
Akademik ve idari personel açığı

Uludağ Üniversitesi:

Bazı eğitim birimlerinde öğrenci sayısı ve ders yükünün fazla olması,
Bazı bölüm/programlarda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı,
Öğretim elemanı sayılarının birimler arasında dengesiz dağılımı,
Derslik ve diğer öğrenme ortamlarındaki fiziksel ve donanımsal yetersizlikler,
Mezunların yabancı dil niteliğinin istenilen düzeyde olmaması,
Araştırma görevlisi ve yardımcı teknik eleman sayısının azlığı,
Üniversite dışından nitelikli araştırmacıların yeterli düzeyde kazandırılamıyor olması,
Araştırmacılara yönelik olarak kampüsteki konaklama olanağı ve sosyal olanakların yetersizliği,
Öncelikli alanlarda araştırma merkezlerinin olmaması

Akdeniz Üniversitesi:

Kontenjan artışları nedeniyle öğrenci sayılarındaki artışın nitelikli eğitimin önünde kısıt oluşturması
Araştırma faaliyetleri ile eğitim ve öğretim süreçleri arasındaki geçişkenliğinin artırılması (öğrencilerin araştırma projelerinde daha fazla yer alması vb.)
Araştırma kaynaklarının kullanımına yönelik izlem/iyileştirme süreçlerinin kurum geneline yaygınlaştırılması,
Çok yönlü, disiplinler arası araştırmalara imkân sağlayacak merkezi laboratuvar altyapısının geliştirilmesi,
İdari ve akademik personelin bireysel ve kariyer gelişimini destekleyecek eğitim programlarının çeşitlendirilmesi ihtiyacı
Ekonomik değişkenliklerin üniversite bütçesi üzerinde yarattığı olumsuz etki
Artan üniversite sayıları

Mersin Üniversitesi:

Öğrenci danışmanlarının bilgi ve ilgi yetersizliği
Eleman yetersizliği ve kilit elemanların yedeklerinin olmaması
Personel başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması
Mali olanakların yetersizliği
Bilişim teknolojisindeki yenilikleri yakından takip edebilecek olanağın olmaması.

Atatürk Üniversitesi:

Bazı programlarda öğrenci sayısının fazlalığı
Bazı alanlarda akademik ve idari kadroların yetersizliği
Öğretim elemanlarının akademik birimlere göre dengesiz dağılımı
Yabancı dil eğitiminin yetersizliği
Güncel olmayan eğitim sistemi
Üniversiteyle kentin etkileşiminin sağlıklı yürütülmesini sağlayacak kurumsal altyapının kurulamamış olması
Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere katılımın yetersizliği

Trakya Üniversitesi:

Eğitim-öğretimin her seviyesinde öğrencilere araştırma yetkinliğini kazandırmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin tüm birimlerde arttırılamaması,
Stratejik planla uyumlu bir eğitim-öğretim politikasının oluşturulamaması,
Üniversitenin araştırma politikasının hazırlanamaması,
Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını takdir-tanıma ve ödüllendirme üzerine yapılan uygulamaların arttırılamaması,
Üniversitenin araştırma, yayın ve eğitim performansının arttırılamaması, farklı endekslerdeki yerinin yükseltilememesi,

Osmangazi Üniversitesi:

Akademik ve idari kadronun sayısal olarak yetersiz olması
Bazı birimlerde fiziksel altyapı eksikliklerinin bulunması
Mezunlarla iletişim ve işbirliğine yönelik çalışmaların istenilen düzeye gelmemesi
Öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin yetersizliği
Üniversite yerleşkesinde
öğrenci yurdu bulunmaması
Teknik bakım ve onarım ekiplerinin sayıca yetersiz olması
Uygulamalı eğitim ve öğretimin yetersiz olması

***

YÖK’ten şikâyet ettiler

Ülkede oldukça tartışılan üniversite özerkliği de faaliyet raporlarında kendine yer buldu. Uludağ Üniversitesi’nin faaliyet raporunda tehditler bölümünde bu konuda ilginç ifadeler yer aldı. Raporda “Ağırlıklı inisiyatifin YÖK’te olması sonucunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerin görüşünü almadan uygulamaya koyduğu ani kararlar ve yapılan düzenlemeler” denildi.

Günün Önemli Manşetleri

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Related Posts

Nakşi vakıf öğrencilere ulaşmakta ısrarcı

Nakşi vakıf öğrencilere ulaşmakta ısrarcı

Nakşıbendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Server Yaşam Vakfı, MEB ile imzaladığı protokol kapsamında düzenleyeceği bilgi yarışması için okul bahçelerine stant açtı. Vakfın Ankara’da stant açtığı okulun velileri okul…

Öğrenciye müşteri, öğretmene tahsildar muamelesi yapılıyor

Öğrenciye müşteri, öğretmene tahsildar muamelesi yapılıyor

Ataşehir’de okullarda başlatılan bir proje kapsamında öğrencilerden para istendi. İlçe milli eğitim müdürlüğü bunun mümkün olmayacağını savunurken, Eğitim Sen konu hakkında soruşturma talep etti. EĞİTİM 05.04.2022 09:00…

8 Mart’a katılanların bursu kesildi

8 Mart’a katılanların bursu kesildi

KADIN 05.04.2022 09:03 Abone Ol Sabri Kırdar Antalya’da 8 Mart akşamı yapılmak istenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan öğrencilerin bursları kesildi. Antalya Kredi ve…

Ramazan kuralları yayımlayan müdüre yandaş sendikadan destek: Tesadüf değil

Ramazan kuralları yayımlayan müdüre yandaş sendikadan destek: Tesadüf değil

Memur-Sen, Atilla Uras Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilere kantin dışında yemeğin yasaklanmasına destek vererek, “Tebrik ediyor, kendisine karşı yapılmak istenen medya lincine karşı yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” açıklamasını…

Eşitsizlik zirvede

Eşitsizlik zirvede

ERG’nin MEB bütçesine yönelik çalışmasında kamunun eğitim harcamalarının düşük olduğu ve bunun eşitsizlik getirdiği vurgulandı. Özel okul öğretmenlerine bütçeden pay ayrılmadığına dikkat çekildi. EĞİTİM 03.04.2022 09:38 Abone…

Oruç tutmayan cezalandırılıyor

Oruç tutmayan cezalandırılıyor

Kocaeli’ndeki Gebze Teknik Üniversitesi ramazan için iftar yemeği verileceğini duyurdu. Ancak üniversite tarafından öğle yemeği yiyen personelin bu yemekten ‘misafir ücreti’ karşılığında faydalanabileceği belirtildi. GÜNCEL 03.04.2022 08:26…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.