İliç için ara karar: Mahkeme bakanlığı işaret etti

İSTANBUL – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Anadold’un Erzincan İliç’te Çöpler bölgesinde işlettiği altın madeninin kapasite artışıyla ilgili açtığı davada Erzincan İdare Mahkemesi ara kararını bugün açıkladı. Şirkete 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmenin durdurulması için mahkeme, Bakanlıktan belge beklediğini belirtti. Anagold şirketinin avukatları ise mahkemede, projenin ÇED yönetmeliklerine uygun olduğunu ve davanın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

‘MADEN FAALİYETE DEVAM ETTİKÇE TEHLİKE ARTIYOR’

TMMOB avukatları Ekin Öztürk ve Ferhat Çelepkolu, Çöpler Kompleks Madeni İşletmesi’nde 13 Şubat’ta yığın liçi alanında yaşanan akmaya dikkat çekerek 9 işçinin yığın altında kaldığı, tesisin faaliyette bulunduğu her an tahribat ortaya çıktığı ve daha büyük tehlikeler yaşanmasına olanak sağlandığını ifade ederek, yürütmenin durdurulması gerekliliğine vurgu yaptı.

MAHKEME BAKANLIKTAN BİLGİ VE BELGE TALEP ETTİ

Erzincan İdare Mahkemesi ise yürütmenin durdurulması talebini ara kararında erteledi. Mahkeme, şirketin lisans şartlarının ortadan kalkmasıyla ilgili çevre izin ve lisans belgesinin iptaline ilişkin işlemler ile dayanağına ilişkin bilgi ve belgeleri talep etti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

“Çöpler Kompleks Maden İşletmesi’nde 13 Şubat’ta tarihinde gerçekleşen toprak kayması olayının nasıl ve ne şekilde meydana geldiğine yönelik açıklama getirilerek, olayın gerçekleştiği yerin koordinat bilgilerinin yer aldığı harita ve krokilerin renkli örneklerinin, meydana gelen toprak kayması sonrası yapılan ön inceleme ve araştırmanın tamamlanıp tamamlanmadığı sorularak, hazırlandı ise ön inceleme / araştırma raporu ile dayanağı bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin talep edilmektedir. Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin, ara kararı gereği yerine getirildikten ya da cevap süresi geçtikten sonra incelenmesine, ara kararı süresinin (5) gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin verilen süre içerisinde, eksiksiz ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

‘NİHAİ RAPOR BİLİMSELLİKTEN VE GÜVENİLİRLİKTEN UZAK’

TMMOB, proje alanında siyanür kullanılacağı, bunun da çevreye zarar vereceğini hatırlattı. Asit maden drenajının topraktaki birçok minerali yok ettiğine değinen TMMOB, dava dilekçesinde, dava konusu projenin bulunduğu alanda mera, orman ve tarım arazilerinin bulunduğunu ve arazilerin amaç dışı kullandığını kaydetti. TMMOB avukatları, madenin Çöpler ve Sabırlı köylerine 250 metre mesafede olduğu, proje aşamasında çevresel etki sürecine katılım ilkesinin yok sayıldığı, raporun eksiklikler ve hatalarla dolu olduğu, yöre halkının bilgilendirilmediği, kamu yararına aykırı bir proje olduğu kaydederek, nihai raporun bilimsellikten ve güvenirlikten uzak olduğunu ifade etti.

ANAGOLD DAVANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Anagold avukatları ise ÇED raporunun mevzuat ve usullere uygun olduğunu belirterek, davanın iptal edilmesi gerektiğini savundu. Avukatlar ayrıca, şirketin ÇED yönetmeliğinde yer alan usullerin yerine getirildiğini, proje aşamasında uzman kişilerden rapor alındığını kaydetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx